Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ ba (Kỳ họp bất thường) của HĐND xã Phú Phương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 14/10/2021 | 02:40  | Lượt xem: 27
Nội dung, thời gian kỳ họp thứ ba (Kỳ họp bất thường) của HĐND xã Phú Phương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng 18/08/2021 | 16:20  | Lượt xem: 9
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019...
LIÊN KẾT WEB SITE