Ảnh Danh sách thủ tục hành chính

   

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Mức độ dịch vụ công
1 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp Cấp 3
2 Đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp Cấp 3
3 Đăng ký giám hộ Tư pháp Cấp 3
4 Đăng ký khai tử lưu động Tư pháp Cấp 3
5 Đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp Cấp 3
6 Đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp Cấp 3
7 Đăng ký khai tử Tư pháp Cấp 3
8 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tư pháp Cấp 3
9 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp Cấp 3
10 Đăng ký kết hôn Tư pháp Cấp 3
11 Đăng ký khai sinh Tư pháp Cấp 3
12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp Cấp 3
13 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Vp UBND xã Cấp 3
14 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung VP UBND Cấp 3
15 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác VP UBND Cấp 3
16 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Vp UBND Cấp 3
17 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung VP UBND Cấp 3
18 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Vp UBND Cấp 3
19 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Cấp 3
20 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Cấp 3
21 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND xã Cấp 3
22 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND Cấp 3
23 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý UBND Cấp 3
24 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp UBND Cấp 3
25 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp UBND Cấp 3
26 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Cấp 3
27 Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất UBND xã Cấp 3
28 Đăng ký thay đổi tài sản UBND xã Cấp 3
29 Đăng ký cấp GCN UBND xã Cấp 3
30 Tiếp công dân UBND xã Cấp 3
31 Giải quyết tố cáo UBND xã Cấp 3
32 Giải quyết khiếu nại lần đầu UBND xã Cấp 3
33 Xử lý đơn tại cấp xã UBND xã Cấp 3
34 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Cấp 3
35 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã UBND xã Cấp 3
36 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND xã Cấp 3
37 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND XÃ Cấp 3
38 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Cấp 3
39 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND XÃ Cấp 3
40 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ UBND xã Cấp 3