Huyện Ba Vì: Gần 18.700 lượt hộ thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Ngày đăng 01/07/2022 | 02:31  | Lượt xem: 0
Trong 20 năm qua, đã có trên 100.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Ba Vì được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề. Qua đó góp phần giúp cho gần 18.700 lượt hộ thoát nghèo.

ỦNG HỘ PHONG TRÀO XÂY DỰNG VÀ GIỮ GÌN THÔN, XÓM, NGÕ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP

Ngày đăng 08/06/2022 | 21:12  | Lượt xem: 4
Công đoàn xã Phú Phương

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 07/06/2022 | 14:26  | Lượt xem: 0
Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Phú Phương

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

Ngày đăng 07/06/2022 | 14:02  | Lượt xem: 2
HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: TRIỂN KHAI NHIỀU CÁCH LÀM HAY HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: TRIỂN KHAI NHIỀU CÁCH LÀM HAY HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: TRIỂN KHAI NHIỀU CÁCH LÀM HAY

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ

Ngày đăng 22/04/2022 | 16:01  | Lượt xem: 2
Về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè

HỎI - ĐÁP DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, NIÊM YẾT DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

Ngày đăng 12/04/2022 | 08:23  | Lượt xem: 12
Dịch vụ công trực tuyến

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 31/03/2022 | 15:20  | Lượt xem: 38
Sáng ngày 26/03/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Phương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022- 2027

Cơ bản điều trị hậu COVID-19 theo nguyên nhân

Ngày đăng 28/03/2022 | 07:38  | Lượt xem: 3
Cơ bản điều trị hậu COVID-19 theo nguyên nhân

Công tác chiếu phân loại nợ NHCSXH

Ngày đăng 28/03/2022 | 07:28  | Lượt xem: 31
Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức đối chiếu, phân loại nợ đối với khách hàng tại xã Phú Phương

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngày đăng 24/03/2022 | 13:51  | Lượt xem: 5
TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT
LIÊN KẾT WEB SITE