Công văn UBND huyện số 2044/UBND-KT: V/v đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản thực phẩm giúp nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì.

Ngày đăng 19/08/2021 | 15:14  | Lượt xem: 47
Công văn UBND huyện số 2044/UBND-KT: V/v đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản thực phẩm giúp nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì.
LIÊN KẾT WEB SITE